Vårt internkontroll system

   

1.  Generelt

1.1 Generelle opplysninger

1.2 Oversikt over andelshavere, adresser etc

 

Brosjyrer og veiledninger om internkontroll

2.  Målsetting og systemrevisjon

2.1 Målsetting for internkontrollen (hovedmål og delmål)

2.2 Systemrevisjon

 

3.  Brannsikkerhet

3.1 Branninstruks

3.2 Brannslokkingsutstyr (husbrannslange)

3.3 Røykvarslere

3.4 Vedlikehold av kjøkkenventilator og vifte

3.5 Oppbevaring av brannfarlig vare

3.6 Egenkontroll rutiner for beboere

3.7 Piper og ildsteder

 

Rundskriv, brosjyrer etc. om brannsikkerhet

 

 

4 El. sikkerhet

4.1 Kontroll av el. anlegg - leiligheter

4.2 Kontroll av el. anlegg - motorvarmer anblegg

4.3 Reparasjon av elektrisk anlegg/utstyr

4.4 Egenkontroll rutiner - beboere (bruk av el. utstyr og omgjøringer)

 

5.  Lekeplassen

5.1 Styrke, stabilitet og tilgjengelighet

5.2 Kjemiske egenskaper

5.3 Fall underlag

5.4 Rekkverk, sikkerhetssoner

5.5 Vedlikeholdsskjema

 

Brosjyrer, produktdatablad etc. om lekeplassen

 

 

6.  Forurensing

6.1 Rutiner for avfallshåndtering og kildesortering

6.2 Rutiner for håndtering av spesialavfall

6.3 Rutiner for bilvask

 

Rundskriv, brosjyrer etc. om avfallshåndtering

7.  Arbeidsgiveransvar og dugnader

7.1 Aktuelle krav i arbeidsmiljøloven

7.2 Førstehjelpsutstyr

7.3 Opplæring i bruk av maskiner og utstyr

7.4 Vernearbeid og dugnader

7.5 Forsikringsordninger

 

Rundskriv, brosjyrer etc. om dugnader, arbeidsgiveransvar osv.

 

8.  Risikokartlegging og forebyggende tiltak

8.1 Risikokartlegging

8.2 Sandstrøing og utelys

8.3 Risikovurderinger for borettslaget

8.4 Bruk av verneutstyr

 

Rundskriv, brosjyrer etc. om skadeforebyggende tiltak

9.  Avviksbehandling

9.1 Avviksmeldinger, rutiner

9.2 Avviksmeldinger, mangelliste

9.3 Tiltaksliste - handlingsplan

 

10.  Tegninger, dokumentasjon

10.1 Tegninger

10.2 Dokumentasjon

 

Annet, hjelpemidler

IK systemet med Word filer