Vår forretningsfører:  TOBB Forvaltning AS

Rørlegger mht. fjernvarmeanlegget etc.:  VVS Friden

Fjernvarme: Statkraft Varme

Strømleverandør (strøm): Trondheim Kraft AS

Strømleverandør (nett): Trønder Energi Nett AS

Kabel Tv og internett: Canal digital

Bygg entreprenør (snekker):  Vi2 Bygg as