Dette er en hjemmeside for Granlund borettslag. Her har vi lagt ut aktuell informasjon om vårt borettslag og driften av det. Du vil også finne aktuelle nyheter om borettslaget, vårt  internkontrollsystem, deler av husboka og de siste rundskrivene fra styret etc. her.

Nyheter

  • Generalforsamlingen til borettslaget ble gjennomført 18 mai og navn på styremedlemmer og vara for 2017/18 finner dere under "Borettslaget" menyen

  • Oppdaterte husordensregler og vedtekter for boretslaget ligger nå under "Husboka". Det ble under årsmøtet vedtatt at el. biler må lades på godkjent hjemmeladestasjon eller borettslagets motorvarmere. Leie av motorvarmere administeres av Harald Hervik i RM 31B. Det koster kr 200 pr. mnd for el. biler.

  • Infoskriv om Sameiet Romemyra Boligområde (SRB)  finner dere her

 

 

Eldre nyheter, rundskriv og brukerveiledninger finner dere under menyen "Husboka". 

 
E-mail til borettslagets leder: granlundborettslag@gmail.com

Denne siden ble sist oppdatert  18. mai 2017

 NB! For å lese pdf-dokumentene trenger dere Acrobat reader: